ไวนิลเป็นวัสดุสังเคราะห์ประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายกับพลาสติก คือสามารถนำไปแปรรูปเป็นอัญรูปต่างๆได้มากมาย ไม่นำไฟฟ้า น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น และไม่ติดไฟ นับว่าไวนิลเป็นโพลีเมอร์รูปแบบหนึ่งนั่นเอง (ใช้พันธะโควาเลนต์ในการเชื่อมแต่ละอนุภาคเข้าด้วยกัน) ไวนิลเป็นที่นิยมในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายทั้งแบบที่ใช้ในครัวเรือนอย่างกระดานหมากรุก แผ่นป้ายสำหรับเขียนข้อความหรือทำ bilboard ไปจนถึงวัสดุที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม อย่างท่อน้ำหรือท่อวางรางสายไฟ เป็นต้น สาเหตุที่ไวนิลสามารถแปรรูปได้มากมายเช่นนี้เนื่องจากไวนิลสามารถนำไปทำปฏิกริยาเคมีได้มากมายหลายแบบ เช่นนำไปทำปฏิกริยากับสารคลอรีนก็จะได้เป็นไวนิลคลอไรต์ หรือนำไปผสมกับอสิเตนก็จะกลายเป็นไวนิลอซิเตดเป็นต้น พอนำไปทำปฏิกริยาเคมีแล้วสมบัติของสารประกอบที่ได้ก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งหลังคาไวนิลเองก็เกิดจากการทำปฏิกริยาเคมีระหว่างไวนิลกับคลอรีนหรือไวนิลคลอไรต์นั่นเองLeave a Reply.