หลากหลายคนมีความหลงใหลในเสน่ห์ของธรรมชาติ ธรรมชาติที่มีความสวยงามหลากหลายชนิดหลากหลายแบบ ความสวยงามในรูปแบบของธรรมชาติกลายเป็นสิ่งยั่วยุให้มนุษย์หาผลประโยชน์ด้วยการตัดไม้ทำลายป่า ป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับมีสภาพที่เสื่อมโทรม หากมนุษย์เลิก ลด ละ จากการทำลายธรรมชาติเสียได้ ธรรมชาติที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ก็คงจะกลับคืนมา แต่คงไม่มีภาพวันนั้นอีกต่อไปถึงแม้มนุษย์จะมีการรณรงค์อนุรักษ์ป่าไม้มากขึ้น แต่ก็แค่มนุษย์ส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ การใช้ไม้จริงจากธรรมชาติส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ต้องตัดต้นไม้ กลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรให้ความสำคัญในการแก้ไข อาจจะแก้ไขด้วยการใช้สิ่งที่สามารถทดแทนไม้จริงได้อย่างอลูมิเนียมลายไม้ ที่มีความเสมือนไม้จริงจากธรรมชาติมากที่สุด อลูมิเนียมลายไม้สามารถสร้างผลงานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ จึงถือได้ว่าอลูมิเนียมลายไม้ กลายเป็นฮีโร่เลยก็ว่าได้ เพราะสามารถช่วยให้มนุษย์ลดการใช้ไม้จริงจากธรรมชาติได้เยอะเลยทีเดียวLeave a Reply.