ไม้จริงจากธรรมชาติที่มนุษย์หมายปองเพื่อหวังผลประโยชน์ในเรื่องของกำไรที่ได้มาอย่างมหาศาล ทำให้มนุษย์หันไปทำลายป่าไม้อย่างไม่หยุดยั้ง ป่าไม้จึงเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ในปัจจุบัน หากมนุษย์ยังคงตัดไม้ทำลายป่า ย่อมเกิดผลเสียต่อโลกที่เราอยู่อาศัย ไม่ใช่คุณเพียงคนเดียวที่อาจจะต้องประสบปัญหา แต่รวมถึงทุกคนบนโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน เราจึงควรอนุรักษ์ป่าไม้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างในเรื่องของการนำไม้ชนิดต่างๆ มาทำการก่อสร้างหรือผลงานอื่น ๆ นั้นเราสามารถใช้สิ่งที่ทดแทนไม้จริงจากธรรมชาติมาสร้างผลงาน เพื่อเป็นการลดใช้ไม้จริงจากธรรมชาติ อย่างในปัจจุบันอลูมิเนียมลายไม้เป็นสิ่งที่สามารถทดแทนไม้จริงจากธรรมชาติได้อย่างดีที่สุด อลูมิเนียมลายไม้สามารถนำมาสร้างเป็นผลงานที่ออกมาสวยงามและเสมือนไม้จริงๆ เพราะลวดลายที่ได้เหมือนกับลวดลายบนไม้จริงจากธรรมชาติ การใช้อลูมิเนียมลายไม้ จึงเป็นที่นิยมในการสร้างผลงานต่างๆ ในปัจจุบันกันอย่างแพร่หลายLeave a Reply.